Skład Zarządu

 Zarząd Okręgu Warszawskiego Ligi Ochrony Przyrody

 

Prezydium Zarządu Okręgu Stołecznego:

Elżbieta Wolska-Zdunek – Prezes

Piotr Tadeusz Kąkol – Wiceprezes

Zbigniew Januszczak- Sekretarz, Skarbnik

 

Czytaj więcej: Skład Zarządu