Oddziały i koła


Oddziały L.O.P. podległe Okręgowi Warszawskiemu
 

I. ODDZIAŁ WARSZAWA-POŁUDNIE - obejmuje obszar lewobrzeżnej Warszawy.

II. ODDZIAŁ WARSZAWA-WSCHÓD - obejmuje obszar prawobrzeżnej Warszawy.

III. ODDZIAŁ WOŁOMIN – obejmuje powiat Wołomin i ościenne.

IV. ODDZIAŁ PODKOWA LEŚNA - obejmuje powiat Grodzisk Maz. na południe od linii kolejowej.

V. ODDZIAŁ MILANOWEK - obejmuje powiat Grodzisk Maz. na północ od linii kolejowej.

VI. ODDZIAŁ WYSZKÓW - obejmuje powiat Wyszków i ościenne.

Na pozostałych terenach - w granicach naszego oddziaływania - istnieje możliwość zakładania następnych Oddziałów, przy założeniu, że będą posiadały pięć kół terenowych (§44 p. 1 statutu).