Dni Wody

DNI WODY 2015, WARSZAWA

W ramach obchodów Dni Wody 21 marca (sobota) 2015 w godzinach 11.00 – 17.00 odbył się zorganizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji piknik, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Stołecznego Ligi Ochrony Przyrody.

Przygotowano stoisko, które, jakkolwiek skromniejsze od pozostałych, cieszyło się dużym zainteresowaniem tłumnie przybyłych uczestników pikniku. Na wszystkich czekały różne publikacje o tematyce przyrodniczej, m. in. czasopismo „Przyroda Polska”, broszury dotyczące chronionych gatunków flory i fauny, tablice przedstawiające rośliny chronione, a także płyty z filmami przyrodniczymi. Szczególnym powodzeniem cieszyła się, krzyżówka „Wodny świat”, której hasła nawiązywały do gatunków roślin i zwierząt związanych z wodą. Nie bez znaczenia był fakt, że za podanie rozwiązania krzyżówki można było otrzymać książkę „Fauna Mazowsza” (w wersji polsko-angielskiej, wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie) lub jedno z dwóch wznowień książek znakomitego, nieżyjącego już fotografa przyrody Włodzimierza Puchalskiego. Dla maluchów przeznaczono malowanki nawiązujące do zagadnienia roli wody w życiu. Należy podkreślić, że zarówno krzyżówkę, jak i malowanki (z logo LOP) opracował na tę okazję jeden z członków Zarządu.

Zainteresowanie stoiskiem przerosło oczekiwania organizatorów, którzy nie spodziewali się, że przywiezione materiały w ciągu dwóch godzin rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Wniosek na przyszły rok jest oczywisty: należy ofertę Ligi Ochrony Przyrody poszerzyć i wzbogacić jakościowo.

Dni Wody
Dni Wody
Dni Wody
Dni Wody