Zostań członkiem LOP

Wypełnioną deklaracje członkowską należy przesłać pocztą lub skanem do Okręgu Stołecznego LOP na adres podany w zakładce KONTAKT

 

Składki członkowskie wynoszą:

  1. dzieci i młodzież - 3 zł/rok

  2. nauczyciele prowadzący koła i emeryci - 15 zł/rok

  3. pozostali - 25 zł/rok

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w siedzibie Okręgu Stołecznego LOP lub bezpośrednio przelewem na konto: Bank BGŻ 64 2030 0045 1110 0000 0398 6720