Skład Zarządu

 Zarząd Okręgu Warszawskiego Ligi Ochrony Przyrody

 

Prezydium Zarządu Okręgu Stołecznego:

Elżbieta Wolska-Zdunek – Prezes

Piotr Tadeusz Kąkol – Wiceprezes

Zbigniew Januszczak- Sekretarz, Skarbnik

 

 

Członkowie Zarządu Okręgu Stołecznego LOP:

Henryka Jemioło

Krzysztof Szczęsny

Lidia Oktaba-Ostatek

 

Komisja Rewizyjna Okręgu Stołecznego LOP:

Bożenna Sędzielska – Przewodnicząca

Olga Lipińska – Sekretarz

Waldemar Andrzejczyk – Członek

 

Sąd Koleżeński Okręgu Stołecznego LOP:

Wiesław Nurkiewicz – Przewodniczący

Elżbieta Gliszczyńska – Sekretarz

Agata Żędzian- Członek