Komunikat - uzupełniony

Warszawa, dnia 25 października 2017 r.


WAŻNY KOMUNIKAT

Zarząd Okręgu Warszawskiego LOP został odwołany niezgodnie ze Statutem LOP i bez podania przyczyn. W związku z tym członkowie Zarządu Okręgu Warszawskiego LOP i Delegaci na Zjazd podjęli decyzję o nieuczestniczeniu w Nadzwyczajnym Zjeździe Okręgu, ponieważ jego zwołanie było niezgodne z postanowieniami Statutu LOP.

Rozwiązanie - zniszczenie naszego Okręgu Warszawskiego zostało przeprowadzone z rażącym naruszeniem prawa w wyniku celowo przeprowadzonej manipulacji.

W ciągu ostatnich 2 lat Prezes Zarządu Głównego LOP, Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego LOP nie odpowiadali na nasze pisma, wnioski, wyjaśnienia a nawet na List Otwarty. Traktowano nas w sposób bardzo niegrzeczny a wręcz arogancki.

Jest nam bardzo przykro, że nasza wieloletnia działalność oparta na wolontariacie nie tylko nie została doceniona, ale została zdeprecjonowana. Odbudowa zniszczonych więzi i przyjacielskich relacji z osobami kochającymi przyrodę, a także struktury Okręgu będzie niemożliwa. Najbardziej bulwersujące jest jednak to, że w wyniku działań Zarządu Głównego LOP przyroda poniosła nieodwracalne straty.

Pomimo tych wszystkich niegodnych i nieetycznych działań ze strony Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i milczenia w tej sprawie Sądu Koleżeńskiego będziemy nadal członkami LOP. Dla nas przyroda jest największym dobrem o które powinniśmy walczyć. Mamy też nadzieję, że prawda i prawo w końcu zwyciężą.

P.S.

Oddziały: Warszawa-Wschód, Wołomin, Podkowa Leśna, Milanówek, Wyszków oraz Koła terenowe im podległe działają nadal.

Oddziały zobowiązane są do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych do 20 czerwca 2018 r. i przesłania protokołów do Zarządu Głównego wraz z wyborem delegatów na Zjazd Okręgu Warszawskiego.

 

Informacje: tel. 512 701 619

Zarząd Okręgu Warszawskiego
Ligi Ochrony Przyrody