Odpis podatku 1%

Przekazując 1% podatku na cele organizacji pożytku publicznego przyczyniasz się do rozwoju naszej organizacji i realizowania celów postawionych w Statucie - edukacja i ochrona przyrody. Nasza organizacja jest najstarszą tego typu w Polsce - od 1928 r., założona przez prof. Władysława Szafera. Niedługo będziemy obchodzili jubileusz 90-lecia istnienia.

Nasz nr KRS 0000113431 z dopiskiem "OKRĘG WARSZAWSKI".

W maju 2013 r. złożyliśmy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy wniosek, aby nadano jednej z ulic/placów imię naszego założyciela prof. Władysława Szafera. 
Wniosek znajduje sie w Banku Danych Nazewnictwa Miejskiego Urzędu Miasta Warszawy.
/pismo KU-D-D.6625.26.2016.SKO

 

Dziękujemy