Przekaż darowiznę

DAROWIZNĘ mogą przekazywać osoby fizyczne i prawne w dowolnej kwocie

na konto: 64 2030 0045 1110 0000 0398 6720

z dopiskiem: "na cele statutowe O/W-wa".

Przy stałych wpłatach od 600 zł rocznie istnieje możliwość zawarcia porozumienia o współpracy z korzyścią dla obu stron. Niniejsze kwoty można wpłacać w kasie okręgu.