Dni Ziemi 2016

Dzień Ziemi w stolicy

Tegoroczny Dzień Ziemi był obchodzony pod hasłem „Palący Temat – Niska Emisja”. Po raz kolejny w festynie zorganizowanym z tej okazji na Polu Mokotowskim (24.04.2016) Zarząd Okręgu Warszawskiego urządził stoisko Ligi Ochrony Przyrody, które reklamował widoczny z daleka obraz pięknych peonii zamieszczony na roll-upie. Stoisko, chociaż nie tak okazałe, jak wiele innych, cieszyło się wielkim powodzeniem wśród licznie przybyłych mieszkańców stolicy. Niektórzy z nich pojawili się jeszcze przed oficjalnym otwarciem stoiska, inni – tuż przed jego zamknięciem. Szczególnym zainteresowaniem, zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci cieszyły się zagadki, m. in. odszukiwanie w zdaniach ukrytych nazw zwierząt lub roślin, czy rozwiązywanie krzyżówki o tematyce przyrodniczej.

Nagrodami były kolejne wydania „Przyrody Polskiej”, tablice ze zdjęciami zwierząt i roślin chronionych, zestawy edukacyjne „Ochrona Przyrody” oraz miniaturowe bratki w doniczkach. Naszą ofertę wzbogaciły też publikacje dotyczące ochrony przyrody i środowiska przekazane przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, którego przedstawiciel nawiązał współpracę z Zarządem Okręgu Warszawskiego LOP.

Ważnym punktem festynu były rozmowy przedstawicieli Zarządu z osobami zainteresowanymi zarówno ochroną przyrody, jak i działalnością LOP w tym zakresie.
Do pomocy w prowadzeniu stoiska zaangażowały się uczennice VI Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Reytana, za co należą się im podziękowania.

Z zadowoleniem odnotować można, że nasz „występ” na festynie był udany, a zatem – do zobaczenia w przyszłym roku!
  
Poniżej zamieszczamy podziękowania od Organizatora Dni Ziemi złożone na ręce prezes Elżbiety Wolskiej-Zdunek, ale wyrażające wdzięczność dla całego Zarządu Okręgu Warszawskiego: wice-prezesa Piotra Kąkola, sekretarza i skarbnika Zbigniewa Januszczaka oraz dla Henryki Jemioło i Elżbiety Gliszczyńskiej.


baner
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016r.

Elżbieta Wolska – Zdunek
Liga Ochrony Przyrody
Okręg Stołeczny

Szanowna Pani,

W imieniu Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej pragnę Pani serdecznie podziękować za udział w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Ziemi „Palący Temat – Niska Emisja!”, które odbyły się w dniu 24 kwietnia 2016 r. w parku Pole Mokotowskie w Warszawie.

Dziękuję Pani za koordynację stoiska Ligi Ochrony Przyrody, przygotowanie interesującej i atrakcyjnej prezentacji, profesjonalizm pracy i zgodne współdziałanie, a także za stworzenie wyjątkowej atmosfery podczas imprezy. Proszę przekazać podziękowania wszystkim Pani współpracownikom za całodzienne zaangażowanie i wytrwałość w realizacji programu przy nie do końca sprzyjających warunkach pogodowych.

Myślę, że tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi są naszym kolejnym wspólnym sukcesem, mierzonym we wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy, szczególnie na temat ochrony powietrza. Jestem przekonana, że udział Ligi Ochrony Przyrody podniósł atrakcyjność imprezy i jej wartość merytoryczną!

Współpraca z Panią była dla mnie wielką przyjemnością. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność, wytrwałość i wyrozumiałość, przyjazny uśmiech i okazane wsparcie i mam nadzieję, że nie jest to ostatnie wspólnie organizowane działanie. Z wyrazami szacunku

Joanna Waszniewska

Kolejka do konk...
Nasi najmłodsi
Oblężenie stois...
Przygotowanie s...
Rodzice zawsze ...
Rozwiązywanie k...
Za czym kolejki...
Załoga na poste...